นอกจากการหางานทำ ช่วยธุรกิจของทางบ้านหรือสร้างธุรกิจของตนเองแล้ว ทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็คือการศึกษาต่อ โดยเฉพาะการศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาต่อไปในอนาคต

การที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นนักศึกษาควรจะมีการวางแผนแต่เนิ่น ๆ วันนี้แผนกแนะแนวและจัดหางานจึงมีข้อแนะนำมาฝากนักศึกษาที่คิดจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ระยะเวลาประมาณ 3 ปีก่อนไปศึกษาต่อ

ควรเตรียมความพร้อมเรื่องของการศึกษาและภาษา โดยตั้งใจเรียนเพื่อให้ผลคะแนนอยู่ในระดับดี (โดยเฉพาะควรอยู่ที่ประมาณ 2.50-3.00 ขึ้นไป) หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ เพื่อเลือกการสอบ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งมีความแยกง่ายแตกต่างกันและวางแผนการสมัครสอบ ซึ่งควรมีเวลาเตรียมตัว 12-14 เดือน ก่อนที่จะไปสมัครเรียนต่อ

***เลือกศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น

-ข้อมูลศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ดูจาก Education USA

-ข้อมูลศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักร ดูจาก Education UK และ UCAS

-ข้อมูลศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ดูจาก New Zealand Government Website

สำรวจความพร้อมของตนเองทั้งด้านการเรียน ทักษะทางภาษา ทุนทรัพย์ (อาจหาสถาบันที่มีทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย) ด้านสุขภาพร่างกายและความพร้อมทางด้านจิตใจ

12-14 เดือนก่อนสมัครเรียน

สอบ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ได้ตัดสินใจเลือกไว้ เตรียมแฟ้มแยกตามสถาบันที่ต้องการจะศึกษาต่อ ยื่นเอกสารสมัครในช่วงที่สถาบันการศึกษากำหนด

2-3  เดือนก่อนเรียนต่อ

ควรได้รับผลจากสถาบันต่าง ๆ ที่สมัครแล้วว่าสถาบันใดบ้างที่ตอบรับคุณเข้าเรียน เตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า ศึกษาเรื่องที่พักอาศัย การเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน วางแผนการเดินทางและจัดเตรียมสัมภาระที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในต่างแดน

ขั้นตอนคร่าว ๆ ข้างต้นนี้น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มองทางเลือกของการศึกษาต่อต่างประเทศเอาไว้ วางแผนและดำเนินการเสียแต่ตอนนี้ เรียนจบปริญญาตรีเมื่อไหร่ได้ไปเรียนต่อทันที จะได้ไม่ต้องเสียเวลาภายหลัง

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://e-abroad.com/tip_1.htm และ http://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/study-abroad/planning-advice